Mitä arvostamme

Mitä arvostamme

Kun työskentelet HOK-Elannossa, olet tehtävästä riippumatta palveluammatissa. Se ei aina ole helppoa. Hyvä palvelu on vastuunottoa asiakkaan tarpeista. Halua palvella ja hymyä ei voita mikään. Toki työ opettaa tekijäänsä ja erilaisiin asiakas- kontakteihin oppii elämän myötä.

Palvelualan yritys syntyy osaavasta henkilökunnasta ja sitoutuneista asiakkaista. Siksi HOK-Elannossa arvostetaan:

  • oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta, oppimishalua
  • ripeyttä tarttua tehtävään kuin tehtävään ja hoitaa se hyvin
  • joustavuutta ja myönteistä asennetta muutokseen
  • yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
  • kehityskykyä
  • valmiutta ottaa vastuuta ja kasvaa vastuun myötä

HOK-Elanto arvostaa työntekijöitään ja yrityksessä panostetaan henkilöstön hyvinvointiin. Työtyytyväisyysmittaukset tehdään vuosittain, tarjolla on koulutus- ja etenemismahdollisuuksia ja henkilöstöetuja. HOK-Elannon vahvuuksia ovat tutkitusti (Corporate Image Oy, 2005) hyvä työilmapiiri ja työntekijöiden tasapuolinen kohtelu.